نحوه جذب کارشناس


شرایط همکاری با بخش رفع اشکال اپلیکیشن‌ پرگاس


  شرایط عمومی (همه شرایط لازم است):

 • برای رفع اشکال هر مقطع تحصیلی لازم است حداقل یک مقطع بالاتر از آن باشید.
 • لازم است یک معرفی‌نامه از محل تحصیل خود به مؤسسه پرگاس ارائه دهید.
 • اطلاعات کامل فردی و نشانی پستی محل سکونت و محل کار خود را مشخص فرمایید.
 • شخص پاسخ‌گو باید به زبان مورد نظر پرسش‌گر (فارسی، انگلیسی، عربی، ...) تسلط داشته باشد.

  شرایط اختصاصی (حداقل یکی از شرایط لازم است):

 • در یک مسابقه یا آزمون ملی مقام اول تا پنجم را کسب کرده باشد.
 • معدل درس تخصصی وی در زمینه پاسخ‌گویی «الف» باشد.
 • از یک استاد دانشگاه توصیه‌نامه داشته باشد.
 • در آزمون مؤسسه پرگاس و مصاحبه شفاهی شرکت کند.