ثبت نام در پرگاس

دانش آموز

دانش آموز گرامی، اگر ‌‌از طرف مدرسه به سامانه مراجعه كرده ايد حتما بايد با نام كاربری و رمزی كه مدرسه به شما داده وارد شويد و نيازی به ثبت نام ندارید.