1. خانه
  2. لیست دانش پژوهان فعال

دانش آموزان پرگاس؛ یادبگیر، لذت ببر، پیشرفت کن!


پرگاس کتاب های درسی، فیلم های آموزشی، بانک سوال، کلاس ها و آزمون های آنلاین را برای دانش آموزها فراهم کرده و خوب می داند که نسل امروز نسل شبکه های اجتماعی هستند و از این ویژگی برای یادگیری مبتنی بر همکاری استفاده می کند. شما با پیوستن به پرگاس می توانید خیلی راحت شبکه های دوستی خودتان را تشکیل بدهید و منابع مفید آموزشی را برای همدیگر معرفی و ارسال کنید. و از کار گروهی در پرگاس لذت ببرید.


1
پریا میرشاهی
2,191,330 امتیاز
هشتم متوسطه
2
آیدا حسین زاده
1,717,720 امتیاز
هشتم متوسطه
3
مهدیه جلیلی شهری
1,592,400 امتیاز
هشتم متوسطه
4
اسما رضاعی
1,570,240 امتیاز
هشتم متوسطه
5
نازنین زهرا تمنانلو
1,301,110 امتیاز
هشتم متوسطه
6
ساجده کرامتی تولایی
1,245,750 امتیاز
هشتم متوسطه
7
صبا احمدی کمال
1,241,890 امتیاز
هشتم متوسطه
8
کیمیا عرب نیا
1,224,110 امتیاز
هشتم متوسطه
9
سیده یاسمن قویدل
1,171,100 امتیاز
هشتم متوسطه
10
هلنا رادفر
1,100,190 امتیاز
هشتم متوسطه
11
عسل پوراسحاقی
1,096,420 امتیاز
هشتم متوسطه
12
مریم رضائی
900,900 امتیاز
دوازدهم متوسطه
ریاضی
13
نرگس طیبی
847,546 امتیاز
هشتم متوسطه
14
زهرا خاوری رسا
771,565 امتیاز
هشتم متوسطه
15
نگار حسن زاده
733,394 امتیاز
هفتم متوسطه
16
غزل غلام زاده
728,065 امتیاز
هشتم متوسطه
17
مبین رشیدی
699,800 امتیاز
هشتم متوسطه
18
بیتا محمودیان لائین
686,251 امتیاز
هفتم متوسطه
19
مریم هدایتی فر
631,180 امتیاز
هشتم متوسطه
20
سیده مائده امینی
630,750 امتیاز
هشتم متوسطه
21
دیانا شیرزاد سادات
616,567 امتیاز
هفتم متوسطه
22
نگار ربیعی
610,340 امتیاز
هشتم متوسطه
23
مهدیه نادری
573,588 امتیاز
هشتم متوسطه
24
فرانک سلاحی
536,325 امتیاز
دوازدهم متوسطه
تجربی
25
محسن وحیدی
509,924 امتیاز
دوازدهم متوسطه
ریاضی
26
فرناز حقیقیان
502,950 امتیاز
دهم متوسطه
ریاضی
27
باران اعتمادی عیدگاهی
470,612 امتیاز
هشتم متوسطه
28
مهدیا رجبی
446,510 امتیاز
هفتم متوسطه
29
زهرا خورشاهی
440,831 امتیاز
هفتم متوسطه
30
ریحانه علی پور
432,892 امتیاز
نهم متوسطه
تجربی
31
محدثه حاتمی نیا
409,273 امتیاز
دهم متوسطه
تجربی
32
بهنوش کوهزاد
368,284 امتیاز
هشتم متوسطه
33
ریحانه آذری
340,244 امتیاز
هفتم متوسطه
34
یگانه غفوری علوی
332,843 امتیاز
هشتم متوسطه
35
اسما ذوقی
329,962 امتیاز
هفتم متوسطه
36
غزل ابراهیمی
302,146 امتیاز
هفتم متوسطه
37
آیلا ابراهیم پور
291,870 امتیاز
دهم متوسطه
تجربی
38
كوثر لائی قلعه نوئی
285,602 امتیاز
هفتم متوسطه
39
ریحانه ضیغمی
280,994 امتیاز
هشتم متوسطه
40
النا یوسفی
280,935 امتیاز
هشتم متوسطه