1. خانه
  2. لیست دانش پژوهان
  3. نازنین فاطمه خاکپور پایه هفتم متوسطه

نازنین فاطمه خاکپور پایه هفتم متوسطه


نازنین فاطمه خاکپور

پایه تحصیلی: هفتم متوسطه

3500   امتیاز

محل تحصیل: دبیرستان مطهره

32 آزمون

1 برنامه ریزی موفق

1 درخواست رفع اشکال

62 دیدگاه

1 بار پاسخ درست
پرگاس LEO

8 بار پاسخ درست
پرگاس معما

172 محتوا
پرگاس دریچه

دریچه های باز شده

نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

صبحتان نورانی و رنگين‌تر از ...

4
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

صبحتان نورانی

ورنگين ترازرنگين ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیشعصرايران دو » ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

صبح زیباتون بخیر

خونه ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

سلام صبح همه بخیر ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

💛💚💛💚 ...

1
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

❤️🧡❤️🧡 ...

1
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

,💜💙💜💙 ...

1
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

. ...

1
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

. ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

. ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

. ...

1
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

🐌 ...

1
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

🐛 ...

1
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

🦄 ...

1
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

🐰 ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

🐄 ...

1
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

⁦ಠ ೧ ಠ⁩ ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

«« *بهترین زیبایی های خلقت*»» ...

3
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

#چگونه_یک_نماز_خوب_بخوانیم
#قسمت_دوم

استاد ...

3
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

ولادت حضرت زینب را به ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

رفیق : thedude ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

عزیزم : Babe ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

خیلی ممنون : Tnankyou ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

حالت چه طوره :tisyourmode ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

چه روز خوبی : whatagooddoy ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

با حال بود : Howcoolitwas ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

خنده دار بود : Itwasfunny ...

2
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

کلمات روزمره به انگلیسی ...

1
نازنین فاطمه خاکپور
هفتم متوسطه
1 ماه پیش

💜💙💜💙 ...

3