1. خانه
  2. لیست دانش پژوهان
  3. زهرا خاوری رسا پایه هشتم متوسطه

زهرا خاوری رسا پایه هشتم متوسطه


زهرا خاوری رسا

پایه تحصیلی: هشتم متوسطه

300835   امتیاز

102,735  امتیاز این ماه
محل تحصیل: دبیرستان مطهره

41 آزمون

105 دیدگاه

2 بار نفر برتر آزمون

25 بار پاسخ درست
پرگاس 21

52 بار پاسخ درست
پرگاس LEO

31 بار پاسخ درست
پرگاس معما