1. خانه
  2. لیست دانش پژوهان
  3. اسما ذوقی پایه هفتم متوسطه

اسما ذوقی پایه هفتم متوسطه


اسما ذوقی

پایه تحصیلی: هفتم متوسطه

320712   امتیاز

24,100  امتیاز این ماه
محل تحصیل: مصلی نژاد آرمیتا

92 آزمون

1 درخواست رفع اشکال

146 دیدگاه

2 بار نفر برتر آزمون

85 بار پاسخ درست
پرگاس 21

93 بار پاسخ درست
پرگاس LEO

24 بار پاسخ درست
پرگاس معما

376 محتوا
پرگاس دریچه

دریچه های باز شده

اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

خداوکیلی همینجوریه😂😂😂😂 ...

30
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

منم دپرس شدم😂😂😂 ...

32
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

واقعیت😂😂😂 ...

31
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

واقعیت😂😂😂 ...

30
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

واقعیت😂😂😂 ...

28
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

ای وطنم😂😂😂😂😂 ...

29
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

بابا های فداکار😂😂😂😂😂😂 ...

31
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

واقعیت محض😂😂😂😂😂😂😂 ...

32
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

واقعیت محض😂😂😂😂😂😂😂 ...

33
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

وقتی گوشی میوفته رو صورتم😂😂😂😂😂 ...

32
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

چیز های که مادر ها ...

33
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

وضعیت نت در اتاق من😂😂😂😂😂 ...

33
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

😂😂😂😂😂😂😂😂😂لایک کنین😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ...

29
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ...

29
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

من که هر 4 تاشو ...

31
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

😂😂😂😂😂😂😂 ...

26
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

خداوکیلی همینجوریه😂😂😂😂😂 ...

32
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

وای خدا دلللم😂😂😂😂😂 ...

32
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

جز اینه بگین😂😂😂😂😂 ...

29
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

وقتی ایرانی میره خارج😂😂😂😂😂 ...

30
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

اعصاب میمون رو دیگه ...

26
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

78 میلیون دلقک😂😂😂😂😂😂😂 ...

30
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

والا هر کار میکنیم همه ...

29
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

رئیس ماییم😎😎😎😎😎😎😂😂😂😂😂 ...

28
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

وای خدا دلم😂😂😂😂😂 ...

31
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

بیچاره نرفته دبی😂😂😂😂😂 ...

26
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

جدی فقط توی عکس ۳ ...

22
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

اسلایم کیوی خوشگل🍈 ...

21
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

واقعیت محض😂😂😂😂😂😂 ...

31
اسما ذوقی
هفتم متوسطه
7 ماه پیش

لایک کنین😂😂😂😂😂😂 ...

30