پروفایل کاربر


محمد خوش قامت

پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

رشته تحصیلی: ریاضی

650   امتیاز

فعالیت ها


13 آزمون

6 بار نفر برتر آزمون

1 دیدگاه

آخرین دیدگاه ها


نسبت به ازمون قبلی ، بهتر بود
ازمون قبلی خیلی سخت بود ! 1 سال پیش