پروفایل کاربر


سید محمدحسین سیدنژاد

پایه تحصیلی: هشتم متوسطه

رشته تحصیلی:

13400   امتیاز

فعالیت ها


14 آزمون

1 برنامه ریزی موفق

1 بار نفر برتر آزمون

1 دیدگاه

آخرین دیدگاه ها


آزمون سختی بود ولی خوب بود 2 ماه پیش