پروفایل کاربر


سلما یار

پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

رشته تحصیلی: تجربی

72550   امتیاز

فعالیت ها


777 آزمون

4 بار نفر برتر آزمون

1 دیدگاه

آخرین دیدگاه ها


کیفیتش مث همیشه عالی 4 ماه پیش