پروفایل کاربر


کامیار صیادی

پایه تحصیلی: نهم متوسطه

رشته تحصیلی: تجربی

3850   امتیاز

فعالیت ها


26 آزمون

1 دیدگاه

آخرین دیدگاه ها


ببخشید من وقتی که به سوالات پاسخ میدادم در پاسخ نامه و درصد گزینه ها با چیزی که من در آزمون میزدم کاملا متفاوت است لطفا رسیدگی کنید 1 ماه پیش