پروفایل کاربر


کامیار صیادی

پایه تحصیلی: نهم متوسطه

رشته تحصیلی: تجربی

4250   امتیاز

فعالیت ها


31 آزمون

1 دیدگاه

آخرین دیدگاه ها


ببخشید من وقتی که به سوالات پاسخ میدادم در پاسخ نامه و درصد گزینه ها با چیزی که من در آزمون میزدم کاملا متفاوت است لطفا رسیدگی کنید 4 ماه پیش