پروفایل کاربر


آقای شریفی

پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

رشته تحصیلی: ریاضی

2800   امتیاز

فعالیت ها


12 آزمون

1 برنامه ریزی موفق

0 دیدگاه

آخرین دیدگاه ها


هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.