پروفایل کاربر


حانیه نظری

پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

رشته تحصیلی: تجربی

9850   امتیاز

فعالیت ها


96 آزمون

6 برنامه ریزی موفق

4 بار نفر برتر آزمون

2 دیدگاه

آخرین دیدگاه ها


not bad .....but many hard 10 ماه پیش
خوب بود 9 ماه پیش