پروفایل کاربر


حانیه نظری

پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

رشته تحصیلی: تجربی

-3150   امتیاز

فعالیت ها


96 آزمون

3 بار نفر برتر آزمون

2 دیدگاه

آخرین دیدگاه ها


not bad .....but many hard 1 سال پیش
خوب بود 1 سال پیش