دانش پژوهان فعال  1. خانه
  2. لیست دانش پژوهان فعال
1
صبا احمدی کمال
558,109 امتیاز
هفتم متوسطه
2
هلنا رادفر
475,547 امتیاز
هفتم متوسطه
3
نازنین زهرا تمنانلو
394,922 امتیاز
هفتم متوسطه
4
ساجده کرامتی تولایی
232,820 امتیاز
هفتم متوسطه
5
مهدیه جلیلی شهری
227,155 امتیاز
هفتم متوسطه
6
آیدا حسین زاده
223,189 امتیاز
هفتم متوسطه
7
زهرا خورشاهی
222,798 امتیاز
هفتم متوسطه
8
مریم رضائی
218,200 امتیاز
دوازدهم متوسطه
ریاضی
9
نرگس طیبی
180,957 امتیاز
هفتم متوسطه
10
بهنوش کوهزاد
173,670 امتیاز
هفتم متوسطه
11
سحر صفری
164,513 امتیاز
هفتم متوسطه
12
مهدیه رفیق
163,305 امتیاز
هفتم متوسطه
13
ریحانه ضیغمی
158,806 امتیاز
هشتم متوسطه
14
بیتا محمودیان لائین
158,060 امتیاز
هفتم متوسطه
15
حنانه زارع سعدآباد
143,000 امتیاز
نهم متوسطه
16
مهدیه نادری
140,727 امتیاز
هفتم متوسطه
17
دیانا شیرزاد سادات
138,595 امتیاز
هفتم متوسطه
18
پریا میرشاهی
135,442 امتیاز
هشتم متوسطه
19
سیده ساجده شمشیری
134,790 امتیاز
هفتم متوسطه
20
یگانه بنی علیان
132,141 امتیاز
هفتم متوسطه
21
علیرضا خزاعی زاده
129,950 امتیاز
هشتم متوسطه
22
سونیا مهرور
126,915 امتیاز
هشتم متوسطه
23
نگار ربیعی
123,822 امتیاز
هفتم متوسطه
24
آیلا ابراهیم پور
122,215 امتیاز
نهم متوسطه
25
آناهیتا ایمانی
122,070 امتیاز
نهم متوسطه
26
حنانه اسكوئی قدیم
120,968 امتیاز
نهم متوسطه
27
روژان شهیدی
119,808 امتیاز
هشتم متوسطه
28
محسن وحیدی
119,652 امتیاز
دوازدهم متوسطه
ریاضی
29
عارفه افتاده
118,040 امتیاز
هفتم متوسطه
30
غزل ابراهیمی
114,128 امتیاز
هفتم متوسطه
31
آدرینا دلجو
112,895 امتیاز
هشتم متوسطه
32
ریحانه علی پور
108,126 امتیاز
هشتم متوسطه
33
یگانه غفوری علوی
106,080 امتیاز
هشتم متوسطه
34
عسل پوراسحاقی
106,025 امتیاز
هفتم متوسطه
35
سارا امیری
104,992 امتیاز
هفتم متوسطه
36
نگین یاقوتی
104,414 امتیاز
هشتم متوسطه
37
پریا ارجمندسنگانی
103,940 امتیاز
هفتم متوسطه
38
فرانک سلاحی
103,750 امتیاز
دوازدهم متوسطه
تجربی
39
آیسا ملازاده
103,171 امتیاز
هفتم متوسطه
40
آناهیتا تدین فر
102,205 امتیاز
هفتم متوسطه