1. خانه
  2. دوره های آموزشی
  3. ماشین رفتار

 کد دوره: 13

 عنوان : ماشین رفتار

 ظرفیت دوره : 8 نفر

 وضعیت دوره : تکمیل شده

 نحوه برگزاری : گروهی

 نوع آموزش : حضوری

 نوع مخاطب : دانش آموزی

استاد محمد علیان

مدرس بین المللی موسسه ویلیام گلاسر

ماشین رفتار


تاریخ ثبت نام از: ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ تا ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

توضیحات دوره:

یک جلسه (کارگاهی)

مدت زمان: کارگاه یک روزه

«ماشین رفتار» چگونه به زندگی شما کمک می کند؟

- فهم درست رفتار خودمان و نه دیگران

- اقدام عملی براساس توانمندی های دورنی برای دستیابی به اهداف واقعی

ظرفیت تکمیل شده است.