پرداخت وجه


برای پرداخت وجه از طریق شماره کارت موسسه اقدام کنید.

توجه: لطفا پس از پرداخت وجه کد پیگیری، نام و نام خانوادگی و کد محصول را به پشتیبانی از طریق پیامک یا تیکت اطلاع رسانی کنید.

5054 1670 0017 1430

به نام پویش فکری پرگاس