پرداخت وجه


برای پرداخت وجه از طریق شماره کارت زیر اقدام کنید.

توجه: لطفا پس از پرداخت وجه کد پیگیری، نام و نام خانوادگی و کد محصول را به پشتیبانی از طریق پیامک یا تیکت اطلاع رسانی کنید.

5054 1610 1224 6983

به محمد غلامپور