1. خانه
  2. پرگاس دریچه؛ شبکه اجتماعی دانش آموزی

شبکه اجتماعی دانش آموزی؛ پرگاس دریچه


چرا پرگاس دریچه؟

یکی از مزیت های حضور در شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه، ارتباط بیشتر با دوستان است. در دنیای پر مشغله امروز ارتباط انسان ها با یکدیگر کمتر و کمرنگ تر شده است، پرگاس دریچه فضایی راحت برای ارتباط بیشتر را فراهم می کند.
ارتفاع سطح دانش، اطلاعات علمی و عمومی یکی دیگر از مزیت های پرگاس دریچه است، به طوری که روزانه اطلاعات زیادی توسط کاربران فعال به اشتراک گذاشته می شود و نظر شما را به تماشا و یا خواندن آن محتوا جلب می کند.
از دیگر اهداف شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه انتقال حس خوب با اشتراک گذاری یک نوشته، عکس یا ویدئو است که می توانید استعدادها و توانایی های فردی و گروهی خود را بیان کنید.

جوایز ماراتن ماهانه پرگاس دریچه

🏆 هر ماه به نفر اول ماراتن جایزه اهدا می گردد و بین نفرات دوم تا دهم برای اهدای جایزه رأی گیری صورت می گیرد.

نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

خوب من کلاس هفتم هستم ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

بگم خودم چه جور دخمری ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

تو رو جون مادرتون از ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

چیستان هام ته کشید ????😁 ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

آن چیست بال ندارد و ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

آن چیست هرچه بیشتر باشد ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

آن چیست هنگام خشک می‌کنی ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

آن چیست بالا میرود ولی ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

آن چیست نمی توان لمس ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

آن چیست همیشه در مقابل ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

آن چیست همه دارند ولی ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
7 ساعت پیش

آن چیست سه چشم دارد ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
9 ساعت پیش

🤣🤣 ...

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
11 ساعت پیش

🎛⬛⬛
⬛⬛⬛
⬛🍎⬛
⬛⬛⬛
⬛⬛⬛

0
نازنین فاطمه خاكپوررونگیانی
هفتم متوسطه
11 ساعت پیش

نقاشی خوشمله ؟🤗 ...

0
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
14 ساعت پیش

لایک کن لطفا ...

0
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
14 ساعت پیش

لایک کن لطفا ...

1
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
14 ساعت پیش

لایک کن لطفا ...

1
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
14 ساعت پیش

لایک کن لطفا ...

1
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
14 ساعت پیش

لایک کن لطفا ...

1
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
14 ساعت پیش

لایک کن لطفا ...

1
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
14 ساعت پیش

لایک کن لطفا ...

1
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
14 ساعت پیش

لایک کن لطفا ...

1
یگانه ابراهیمی
هفتم متوسطه
14 ساعت پیش

لایک کن لطفا ...

1
مهدیه فرقانی
هفتم متوسطه
15 ساعت پیش

لایک کنی😍😄❄️🙃 ...

1
مهدیه فرقانی
هفتم متوسطه
15 ساعت پیش

لایک فراموشت نشه❄️☃️🤩 ...

2
مهدیه فرقانی
هفتم متوسطه
15 ساعت پیش

لایک یادت نره🙃😄🤩🍂🍁 ...

2
مهدیه فرقانی
هفتم متوسطه
15 ساعت پیش

لایک کنی😊😍🌺 ...

1
یگانه سراوانی
هفتم متوسطه
16 ساعت پیش

لایککککککک
...

4
یگانه سراوانی
هفتم متوسطه
16 ساعت پیش

خواهشا لایک کنین 🌻😢
...

4