1. خانه
  2. پرگاس دریچه؛ شبکه اجتماعی دانش آموزی

شبکه اجتماعی دانش آموزی؛ پرگاس دریچه


چرا پرگاس دریچه؟

یکی از مزیت های حضور در شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه، ارتباط بیشتر با دوستان است. در دنیای پر مشغله امروز ارتباط انسان ها با یکدیگر کمتر و کمرنگ تر شده است، پرگاس دریچه فضایی راحت برای ارتباط بیشتر را فراهم می کند.
ارتفاع سطح دانش، اطلاعات علمی و عمومی یکی دیگر از مزیت های پرگاس دریچه است، به طوری که روزانه اطلاعات زیادی توسط کاربران فعال به اشتراک گذاشته می شود و نظر شما را به تماشا و یا خواندن آن محتوا جلب می کند.
از دیگر اهداف شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه انتقال حس خوب با اشتراک گذاری یک نوشته، عکس یا ویدئو است که می توانید استعدادها و توانایی های فردی و گروهی خود را بیان کنید.

جوایز ماراتن ماهانه پرگاس دریچه

🏆 هر ماه به نفر اول ماراتن جایزه اهدا می گردد.

سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

4
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

1
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

1
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

1
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

مذهبی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

🤣🤣🤣😂😂😂 ...

7
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

دانستنی ...

4
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

دانستنی ...

4
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

دانستنی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

دانستنی ...

4
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

دانستنی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

دانستنی ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

دانستنی ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش


-
‌سیب تو ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش


-
‌کلاغ‌های سفید

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش


-
‌کلاغ‌های سفید

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

تئوری ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

تئوری ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

😁😁😂🤣 ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

😁😁😂🤣 ...

2
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیشاگه ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش


گورخرها و شترمرغ ها ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*⚫️اسامی 72 تن از شهدای ...

3
سید رضا حسینی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

*⚫️اسامی 72 تن از شهدای ...

3