1. خانه
  2. دوره های آموزشی
  3. شناخت روابط های دو عضوی و زوجین و مدیریت تعارض

 کد دوره: 14

 عنوان : شناخت روابط های دو عضوی و زوجین و مدیریت تعارض

 ظرفیت دوره : 20 نفر

 وضعیت دوره : تکمیل شده

 نحوه برگزاری : گروهی

 نوع آموزش : مجازی

 نوع مخاطب : دانش آموزی

استاد محمد علیان

مدرس بین المللی موسسه ویلیام گلاسر

شناخت روابط های دو عضوی و زوجین و مدیریت تعارض


تاریخ ثبت نام از: ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ تا ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

توضیحات دوره:

ساعت برگزاری: ساعت 16 و ساعت 18

تعداد جلسه: 8 جلسه

مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه

«شناخت روابط های دو عضوی و زوجین و مدیریت تعارض» چگونه به زندگی شما کمک می کند؟

- چگونه روابط دوعضوی بهتری داشته باشیم؟

- دررابطه دو عضوی چگونه و چقدر سرمایه گذاری می کنیم؟

- چگونه یک رابطه ارزشمند وبا حفظ کرامت و ازش های شخصی داشته باشیم؟

- مهارت های ارتباط عاطفی موثر، سالم و کیفی

- آنچه که برای من خوب است، لزوما برای دیگران خوب نیست

- رابطه ای هوشمندانه و عاطفی

- توجه به نوازش های روانی

- بازتوانی بعد از شکست های ارتباطی وعاطفی

- تعریف تعارض

-  دلایل تعارض

- تعارض سازنده و مخرب

- پنج نوع سبک اصلی برای مدیریت

ظرفیت تکمیل شده است.