1. خانه
  2. دوره های آموزشی
  3. بازی پلاس (بازی های مشارکتی و کارگاهی)

 کد دوره: 17

 عنوان : بازی پلاس (بازی های مشارکتی و کارگاهی)

 ظرفیت دوره : 20 نفر

 وضعیت دوره : تکمیل شده

 نحوه برگزاری : گروهی

 نوع آموزش : حضوری

 نوع مخاطب : دانش آموزی

استاد محمد علیان

مدرس بین المللی موسسه ویلیام گلاسر

بازی پلاس (بازی های مشارکتی و کارگاهی)


تاریخ ثبت نام از: ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ تا ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

توضیحات دوره:

مدت زمان: اردوی یک روزه

«بازی پلاس (بازی های مشارکتی و کارگاهی)» چگونه به زندگی شما کمک می کند؟

- شیوه های بالابزردن مشارکت

- هدایت افرادبه ارتباط موثر

- افزایش روحیه همکاری

- ایجاد شادمانی و تحرک

ظرفیت تکمیل شده است.