1. خانه
  2. دوره های آموزشی
  3. نکات مهم در آموزش مجازی ویژه معلمان

 کد دوره: 32

 عنوان : نکات مهم در آموزش مجازی ویژه معلمان

 ظرفیت دوره : 10 نفر

 وضعیت دوره : تکمیل شده

 نحوه برگزاری : گروهی

 نوع آموزش : مجازی

 نوع مخاطب : دبیران و مدیران

دکتر مجید میرزاوزیری

استاد گروه ریاضی محض و کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

نکات مهم در آموزش مجازی ویژه معلمان


تاریخ ثبت نام از: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

توضیحات دوره:

ساعت برگزاری: ساعت 17

تعداد جلسه: 5 جلسه

مدت زمان هر جلسه: 60 دقیقه

دوره نکات مهم در آموزش مجازی را به معلمان و دبیرانی که قصد دارند در آموزش مجازی سرآمد باشند پیشنهاد می دهیم.

مدرس: پروفسور مجید میرزاوزیری

ظرفیت تکمیل شده است.