1. خانه
 2. دوره های آموزشی
 3. ریاضی و آمار جامع انسانی

 کد دوره: 33

 عنوان : ریاضی و آمار جامع انسانی

 ظرفیت دوره : 4 نفر

 وضعیت دوره : در حال ثبت نام

 نحوه برگزاری : گروهی

 نوع آموزش : حضوری

 نوع مخاطب : دانش آموزی

دکتر محمد غلامپور

دکترای تخصصی ریاضی محض دانشگاه فردوسی مشهد

ریاضی و آمار جامع انسانی


تاریخ ثبت نام از: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

توضیحات دوره:

مقدمه ای بر ریاضیات پایه

 •     چند اتحاد جبری و کاربردها-توان و ریشه    جلسه1
 •     تقسیم چند جمله ای    جلسه2

عبارت های جبری

 •     عبارت های گویا    جلسه3
 •     معادله درجه دوم و نکات مربوطه    جلسه4
 •     معادلات شامل عبارت های گویا    جلسه5
 •     حل سوالات و مرور نکات مربوطه    جلسه 6

آشنایی با منطق و استدلال ریاضی

 •     مفهوم گزاره    جلسه7
 •     ترکیب عطفی، فصلی، شرطی و دوشرطی    جلسه8
 •     استدلال های ریاضی    جلسه 9

آمار و کار با داده های آماری

 •     گردآوری داده ها-انواع متغیرها    جلسه10
 •     معیارهای گرایش به مرکز    جلسه 11
 •     معیارهای پراکندگی    جلسه 12
 •     نمودارهای تک متغیره و چندمتغیره    جلسه 13
 •     حل سوالات و مرور نکات مربوطه    جلسه 14

آشنایی مقدماتی با تابع

 •     مفهوم تابع و ضابطه جبری تابع    جلسه 15
 •     تابع خطی    جلسه 16
 •     تابع درجه دو    جلسه 17
 •     حل سوالات متفاوت از تمام مباحث مربوطه     جلسه 18

آشنایی بیشتر با تابع

 •     توابع ثابت، چندضابطه ای و همانی     جلسه 19
 •     توابع پلکانی، علامت، جزء صحیح و قدرمطلق    جلسه 20
 •     اعمال بر روی توابع     جلسه 21
 •     حل سوالات متفاوت از تمام مباحث مربوطه    جلسه 22

آنالیز ترکیبی و احتمال

 •     شمارش    جلسه 23
 •     احتمال    جلسه 24
 •     حل سوالات و مرور نکات مربوطه    جلسه 25 و 26

الگوها و دنباله ها

 •     مدل سازی و دنباله    جلسه 27
 •     دنباله حسابی و دنباله هندسی    جلسه 28
 •     توان های گویا    جلسه 29
 •     تابع نمایی    جلسه 30
 •     حل سوالات و مرور نکات مربوطه    جلسه 31

شرایط و توضیحات:

 •     قبل از هر جلسه خواندن درسنامه مربوطه که در اختیار داوطلب قرار می گیرد و نیز شرکت در آزمون مرتبط با آن الزامی است. (کسب حدنصاب 50 درصد نمره آزمون برای حضور در جلسه کلاس الزامی است)
 •     انجام تکالیف داده شده در مدت زمان بین دو جلسه الزامی می باشد. (هر روز بایستی گزارش تکالیف انجام شده توسط داوطلب در سامانه ثبت شود.)
 •     جلسات به صورت نیمه خصوصی و تنظیم زمان جلسات متناسب با تواتمندی داوطلب می باشد. (بین 20 تا 28 هفته کل جلسات برگزار می شود.)
 •     کلاس ها شامل پشتیبان می باشد و تمامی اطلاع رسانی ها از طریق درون سامانه ای توسط پشتیبان انجام می شود.
 •     داوطلب در طی دوره آموزشی حق غیبت بیش از یک جلسه (حتی غیبت موجه) را ندارد.
 •     انصراف و انتقال برای داوطلب پس از انجام فرآیند ثبت نام امکان پذیر نیست و وجه ثبت نام بازگردانده نمی شود.
 •     در صورتی که داوطلب به موارد ذکر شده فوق عمل نکند، بدون برگشت وجه ثبت نام از دوره اخراج می گردد.
 •     دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دهم، یازدهم و دوازدهم) پس از انجام مصاحبه در صورت پذیرش، امکان شرکت در این دوره را خواهند داشت، این دوره تمامی موضوعات ریاضی دوره دوم متوسطه را به طور کامل در برمی گیرد.

توجه: هزینه ثبت نام در این دوره به صورت خصوصی 15500000 تومان می باشد.

مبلغ دوره: 6,200,000 تومان