1. خانه
 2. دوره های آموزشی
 3. ریاضیات جامع هنرستان (فنی و حرفه ای و کاردانش)

 کد دوره: 36

 عنوان : ریاضیات جامع هنرستان (فنی و حرفه ای و کاردانش)

 ظرفیت دوره : 4 نفر

 وضعیت دوره : تکمیل شده

 نحوه برگزاری : گروهی

 نوع آموزش : حضوری

 نوع مخاطب : دانش آموزی

دکتر محمد غلامپور

دکترای تخصصی ریاضی محض دانشگاه فردوسی مشهد

ریاضیات جامع هنرستان (فنی و حرفه ای و کاردانش)


تاریخ ثبت نام از: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

توضیحات دوره:

مقدمه ای بر ریاضیات پایه و نسبت و تناسب

 •     نسبت های مستقیم و معکوس    جلسه 1
 •     واحد های اندازه گیری (طول و جرم)    جلسه 2
 •     محاسبه ذهنی درصد، درصدهای بیشتر از 100 و کمتر از 1  جلسه 3
 •     درصد تغییر و جمع بندی مطالب قبلی  جلسه 4
 •     حل حداقل 30 نمونه سوال مهم و نکات مربوطه    جلسه 4

معادله درجه 2 (سهمی)

 •     مفهوم معادله درجه دوم و رابطه های غیرخطی و روش های حل معادله    جلسه 5
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 6

توان رسانی به توان عددهای گویا

 •     مفهوم توان رسانی به توان عددهای گویا و ریشه گیری عددهای حقیقی    جلسه7
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه8

نسبت های مثلثاتی

 •     آشنایی با تشابه و مفاهیم اولیه    جلسه 9
 •     تانژانت، سینوس و کسینوس یک زاویه    جلسه 10
 •     حل حداقل 20 نمونه سوال مهم    جلسه 11

آشنایی مقدماتی با تابع

 •     رابطه بین کمیت ها  و تعریف بازه ها  جلسه 12
 •     مفهوم تابع، نمایش های تابع، جدول و نمودار   جلسه 13
 •     حل سوالات متفاوت از تمام مباحث مربوطه    جلسه 14

زاویه های دلخواه و نسبت های مثلثاتی آنها

 •     زاویه چرخش و مفهوم رادیان    جلسه 15
 •     نسبت های مثلثاتی زاویه های دلخواه  و شیب خط    جلسه 16

لگاریتم

 •     مفهوم لگاریتم و خواص لگاریتم   جلسه 17
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 18

آمار توصیفی

 •     خط بهترین برازش    جلسه 19
 •     درون یابی و برون یابی   جلسه 20
 •     میانه و نمودار جعبه ای    جلسه 21
 •     حل سوالات و نکات مربوطه   جلسه 22

مباحث مربوط به ریاضی 3 (کلیه رشته های شاخه فنی و حرفه ای گروه صنعت)

آشنایی بیشتر با تابع و کاربرد برخی توابع در زندگی روزمره

 •     تابع چندضابطه ای    جلسه 23
 •     تابع های مثلثاتی  جلسه 24
 •     تابع نمایی    جلسه 25
 •     حل سوالات متفاوت از تمام مباحث مربوطه    جلسه 26

حد و پیوستگی

 •     آشنایی با حد و محاسبه حد توابع    جلسه 27
 •     حدهای یکطرفه و دوطرفه    جلسه 28
 •     پیوستگی تابع ها    جلسه 29
 •     حل سوالات متفاوت از تمام مباحث مربوطه    جلسه 30

مشتق

 •     آشنایی با مشتق و تعریف مشتق  جلسه 31
 •     مشتق و سرعت متحرک ها    جلسه 32
 •     تعبیر هندسی مشتق و قواعد مشتق گیری  جلسه 33
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 34

محاسبات مشتق و کاربردهای مشتق

 •     محاسبه مشتق توابع    جلسه 35
 •     توابع صعودی و نزولی  و مشتق آنها    جلسه 36
 •     حل سوالات و نکات مربوطه    جلسه 37

شرایط و توضیحات:

 •        قبل از هر جلسه خواندن درسنامه مربوطه که در اختیار داوطلب قرار می گیرد و نیز شرکت در آزمون مرتبط با آن الزامی است. (کسب حدنصاب 50 درصد نمره آزمون برای حضور در جلسه کلاس الزامی می باشد.)
 •        انجام تکالیف داده شده در مدت زمان بین دو جلسه الزامی است و هر روز بایستی گزارش تکالیف انجام شده توسط داوطلب در سامانه پرگاس ثبت شود.
 •        جلسات به صورت خصوصی و تنظیم زمان جلسات متناسب با تواتمندی داوطلب می باشد. (بین 18 تا 25 هفته کل جلسات برگزار می شود.)
 •        کلاس ها شامل پشتیبان می باشد و تمامی اطلاع رسانی ها از طریق درون سامانه ای توسط پشتیبان انجام می شود.
 •        داوطلب در طی دوره آموزشی حق غیبت بیش از یک جلسه (حتی غیبت موجه) را ندارد.
 •        انصراف و انتقال برای داوطلب پس از انجام فرآیند ثبت نام امکان پذیر نیست و وجه ثبت نام بازگردانده نمی شود.
 •        در صورتی که داوطلب به موارد ذکر شده فوق عمل نکند، بدون برگشت وجه ثبت نام از دوره اخراج می گردد.
 •        دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دهم، یازدهم و دوازدهم) پس از انجام مصاحبه در صورت پذیرش، امکان شرکت در این دوره را خواهند داشت، این دوره تمامی موضوعات ریاضی دوره دوم متوسطه کلیه رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش را به طور کامل در برمی گیرد.

توجه: هزینه ثبت نام در این دوره به صورت خصوصی 18500000 تومان می باشد.

ظرفیت تکمیل شده است.