1. خانه
  2. دوره های آموزشی
  3. افزایش کیفیت زندگی با تئوری انتخاب

 کد دوره: 6

 عنوان : افزایش کیفیت زندگی با تئوری انتخاب

 ظرفیت دوره : 15 نفر

 وضعیت دوره : تکمیل شده

 نحوه برگزاری : گروهی

 نوع آموزش : مجازی

 نوع مخاطب : دانش آموزی

استاد محمد علیان

مدرس بین المللی موسسه ویلیام گلاسر

افزایش کیفیت زندگی با تئوری انتخاب


تاریخ ثبت نام از: ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ تا ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

توضیحات دوره:

ساعت برگزاری: ساعت 16 و ساعت 18

تعداد جلسه: 10 جلسه

مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه

افزایش کیفیت زندگی با «تئوری انتخاب» چگونه به زندگی شما کمک میکند؟

- بیشترنارضایتی و ناخشنودی افراد ناشی ازعدم پذیرش مسولیت شخصی خود در مسیرارضا نیازها خواسته هایشان و است.

- چگونه میتوانیم کنترل زندگی خود را به دست گیریم؟

- من مسول رسیدن به خواسته هایم هستم؟

- من مسول تعیین اولویت های زندگی ام هستم.

- من مسول کیفیت ارتباطاتم با دیگران هستم.

- من مسول انتخاب ارزش هایم در زندگی هستم.

- کسی برای تحقق خواسته هایم به من مدیون نیست.

- کنترل گری علت اصلی رنج است.

 - شناسایی رفتار به عنوان رفتارکلی.

- آشنایی با نیمرخ نیازها.

- درک سیستم ادراکی.

- نگاهی نسبت به دنیای مطلوب خود و دیگران.

ظرفیت تکمیل شده است.