1. خانه
  2. دوره های آموزشی
  3. ارتباط بدون خشونت زبان زندگی (NVC)

 کد دوره: 7

 عنوان : ارتباط بدون خشونت زبان زندگی (NVC)

 ظرفیت دوره : 8 نفر

 وضعیت دوره : تکمیل شده

 نحوه برگزاری : گروهی

 نوع آموزش : حضوری

 نوع مخاطب : دانش آموزی

استاد محمد علیان

مدرس بین المللی موسسه ویلیام گلاسر

ارتباط بدون خشونت زبان زندگی (NVC)


تاریخ ثبت نام از: ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ تا ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

توضیحات دوره:

ساعت برگزاری: ساعت 16 و ساعت 18

تعداد جلسه: 13 جلسه

مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه

«ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی» چگونه به زندگی شما کمک میکند؟

- نثار از صمیم قلب.

- دریافت همدلانه، ابراز صادقانه.

- فرآیندNVC .

- چه نوع ارتباطی محبت را مسدود میکند؟

- مشاهده بدون ارزیابی و قضاوت.

- شناسایی و ابراز احساسات.

- خودآگاهی و قدرت همدلی.

- ارتباط محبت آمیزبا خود.

- ابراز کامل خشم.

ظرفیت تکمیل شده است.