بسته های آموزشی

پایه
درس
مرتب سازی بر اساس
کد بسته

کلینیک ریاضی متوسطه دوم (برنزی)

9 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
41,000 تومان
با تخفیف ویژه 35,000 تومان

ریاضی, هندسه, حسابان, آمار و احتمال, گسسته

کد بسته :   256

کلینیک ریاضی متوسطه دوم (نقره ای)

9 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
74,000 تومان
با تخفیف ویژه 59,000 تومان

ریاضی, هندسه, حسابان, آمار و احتمال, گسسته

کد بسته :   255

کلینیک ریاضی متوسطه دوم (طلایی)

9 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
105,000 تومان
با تخفیف ویژه 89,000 تومان

ریاضی, هندسه, حسابان, آمار و احتمال, گسسته

کد بسته :   254

کلینیک ریاضی متوسطه اول (طلایی)

9 ماهه
هفتم متوسطه, هشتم متوسطه, نهم متوسطه
105,000 تومان
با تخفیف ویژه 89,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   251

کلینیک ریاضی متوسطه اول (برنزی)

9 ماهه
هفتم متوسطه, هشتم متوسطه, نهم متوسطه
41,000 تومان
با تخفیف ویژه 35,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   253

کلینیک ریاضی متوسطه اول (نقره ای)

9 ماهه
هفتم متوسطه, هشتم متوسطه, نهم متوسطه
74,000 تومان
با تخفیف ویژه 59,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   252

بسته ویژه هشتمی ها

12 ماهه
هشتم متوسطه
275,000 تومان
با تخفیف ویژه 249,000 تومان

زبان انگلیسی, ریاضی, عربی, هوش و استعداد تحلیلی, علوم

کد بسته :   148

بسته ویژه هفتمی ها

12 ماهه
هفتم متوسطه
230,000 تومان
با تخفیف ویژه 199,000 تومان

زبان انگلیسی, ریاضی, عربی, هوش و استعداد تحلیلی, علوم

کد بسته :   149

بسته ویژه نهمی ها

12 ماهه
نهم متوسطه
330,000 تومان
با تخفیف ویژه 299,000 تومان

زبان انگلیسی, ریاضی, هوش و استعداد تحلیلی, علوم

کد بسته :   147

آزمون تمرینی ریاضی (رشته تجربی)

9 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
160,000 تومان
با تخفیف ویژه 140,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   185

آزمون تمرینی دروس تخصصی رشته ریاضی

9 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
160,000 تومان
با تخفیف ویژه 140,000 تومان

هندسه, آمار و احتمال, گسسته

کد بسته :   187

آزمون تمرینی ریاضی دهم

9 ماهه
دهم متوسطه
65,000 تومان
با تخفیف ویژه 59,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   111

رفع اشکال هندسه دوازدهم

9 ماهه
دوازدهم متوسطه
70,000 تومان
با تخفیف ویژه 57,000 تومان

هندسه

کد بسته :   134

رفع اشکال گسسته دوازدهم

9 ماهه
دوازدهم متوسطه
70,000 تومان
با تخفیف ویژه 57,000 تومان

گسسته

کد بسته :   135

رفع اشکال حسابان یازدهم

9 ماهه
یازدهم متوسطه
75,000 تومان
با تخفیف ویژه 59,000 تومان

حسابان

کد بسته :   136

آزمون تمرینی ریاضی دوازدهم

9 ماهه
دوازدهم متوسطه
75,000 تومان
با تخفیف ویژه 64,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   142

آزمون تمرینی ریاضی یازدهم

9 ماهه
یازدهم متوسطه
65,000 تومان
با تخفیف ویژه 59,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   141

حل تمرین ریاضی عمومی 1 (دانشگاه فردوسی مشهد)

4 ماهه
کارشناسی
45,000 تومان
با تخفیف ویژه 39,000 تومان

ریاضی عمومی یک

کد بسته :   190

آزمون های مرحله ای ویژه کنکور (رشته تجربی)

9 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
385,000 تومان
با تخفیف ویژه 369,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, زیست شناسی, ریاضی, زمین شناسی, عربی

کد بسته :   226

بسته ویژه دهمی ها (رشته ریاضی)

12 ماهه
دهم متوسطه
467,500 تومان
با تخفیف ویژه 426,500 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, ریاضی, هندسه, عربی

کد بسته :   110