بسته های آموزشی

پایه
درس
مرتب سازی بر اساس
کد بسته

رفع اشکال درس ریاضی پایه هشتم

1 ماهه
هشتم متوسطه
مبلغ : 21,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   252

رفع اشکال درس ریاضی پایه هفتم

1 ماهه
هفتم متوسطه
مبلغ : 19,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   251

رفع اشکال درس ریاضی پایه نهم

1 ماهه
نهم متوسطه
مبلغ : 21,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   253

رفع اشکال درس ریاضی پایه دهم

1 ماهه
دهم متوسطه
مبلغ : 27,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   254

رفع اشکال درس ریاضی پایه یازدهم

1 ماهه
یازدهم متوسطه
مبلغ : 27,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   255

رفع اشکال درس ریاضی پایه دوازدهم

1 ماهه
دوازدهم متوسطه
مبلغ : 27,000 تومان

ریاضی

کد بسته :   256

بسته اندیشه سجاد (تجربی)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
مبلغ : 100,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, زیست شناسی, ریاضی, زمین شناسی, عربی

کد بسته :   235

بسته اندیشه سجاد (ریاضی)

12 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
مبلغ : 100,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, ریاضی, هندسه, عربی, آمار و احتمال, گسسته

کد بسته :   236

حل تمرین ریاضی عمومی 1 (دانشگاه فردوسی مشهد)

4 ماهه
کارشناسی
45,000 تومان
با تخفیف ویژه 39,000 تومان

ریاضی عمومی یک

کد بسته :   190

آزمون های مرحله ای ویژه کنکور (رشته تجربی)

9 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
385,000 تومان
با تخفیف ویژه 369,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, زیست شناسی, ریاضی, زمین شناسی, عربی

کد بسته :   226

بسته مشاوره ای یازدهمی ها (رشته تجربی)

1 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
250,000 تومان
با تخفیف ویژه 238,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, زیست شناسی, ریاضی, زمین شناسی, عربی

کد بسته :   200

بسته ویژه دهمی ها (رشته ریاضی)

12 ماهه
دهم متوسطه
467,500 تومان
با تخفیف ویژه 426,500 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, ریاضی, هندسه, عربی

کد بسته :   110

بسته ویژه دهمی ها (رشته تجربی)

12 ماهه
دهم متوسطه
467,500 تومان
با تخفیف ویژه 426,500 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, زیست شناسی, ریاضی, عربی

کد بسته :   144

بسته مشاوره ای یازدهمی ها (رشته ریاضی)

1 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
250,000 تومان
با تخفیف ویژه 238,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, ریاضی, هندسه, عربی, آمار و احتمال

کد بسته :   212

بسته مشاوره ای دوازدهمی ها (رشته ریاضی)

1 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
295,000 تومان
با تخفیف ویژه 280,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, ریاضی, هندسه, عربی, آمار و احتمال, گسسته

کد بسته :   211

بسته مشاوره ای دوازدهمی ها (رشته تجربی)

1 ماهه
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
295,000 تومان
با تخفیف ویژه 280,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, زیست شناسی, ریاضی, زمین شناسی, عربی

کد بسته :   204

بسته مشاوره ای دهمی ها (رشته تجربی)

1 ماهه
دهم متوسطه
205,000 تومان
با تخفیف ویژه 195,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, زیست شناسی, ریاضی, عربی

کد بسته :   196

بسته مشاوره ای دهمی ها (رشته ریاضی)

1 ماهه
دهم متوسطه
205,000 تومان
با تخفیف ویژه 195,000 تومان

ادبیات و زبان فارسی, دین و زندگی, شیمی, زبان انگلیسی, فیزیک, ریاضی, هندسه, عربی

کد بسته :   199

هدیه ثبت نام هفتمی ها

1 ماهه
هفتم متوسطه
رایگان

ریاضی

کد بسته :   155

هدیه ثبت نام هشتمی ها

1 ماهه
هشتم متوسطه
رایگان

ریاضی

کد بسته :   191