تدریس دکتر میرزاوزیری (مبانی آنالیز)

لیست بسته های آموزشی

  کد بسته : 257

  پایه تحصیلی : کارشناسی

  درس : فضاهای متریک با طعم توپولوژی

درسنامه
72 عدد
رفع اشکال
3 عدد

در این بسته آموزشی شما می توانید از کلیپ های آموزشی تدریس مبانی آنالیز  مربوط به کتاب "فضاهای متریک با طعم توپولوژی" توسط دکتر مجید میرزاوزیری استفاده کنید.

مبلغ قابل پرداخت
164,000 تومان با تخفیف ویژه 159,000 تومان


بسته های پیشنهادی

رفع اشکال (مبانی ترکیبیات، مبانی آنالیز و ریاضی گسسته)

4 ماهه
کارشناسی
50,000 تومان
با تخفیف ویژه 45,000 تومان

فضاهای متریک با طعم توپولوژی, مبانی ترکیبیات

کد بسته :   260

رفع اشکال ریاضیات دانشگاهی (دانشجویان خارجی)

4 ماهه
کارشناسی , کارشناسی ارشد, دکتری
280,000 تومان
با تخفیف ویژه 269,000 تومان

Mathematic

کد بسته :   235

رفع اشکال کامل ریاضی عمومی دو

4 ماهه
کارشناسی
60,000 تومان
با تخفیف ویژه 49,000 تومان

ریاضی عمومی دو

کد بسته :   160

رفع اشکال کامل ریاضی عمومی یک

4 ماهه
کارشناسی
85,000 تومان
با تخفیف ویژه 60,000 تومان

ریاضی عمومی یک

کد بسته :   190

ارسال دیدگاه