1. خانه
  2. پرگاس دریچه؛ شبکه اجتماعی دانش آموزی

شبکه اجتماعی دانش آموزی؛ پرگاس دریچه


چرا پرگاس دریچه؟

یکی از مزیت های حضور در شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه، ارتباط بیشتر با دوستان است. در دنیای پر مشغله امروز ارتباط انسان ها با یکدیگر کمتر و کمرنگ تر شده است، پرگاس دریچه فضایی راحت برای ارتباط بیشتر را فراهم می کند.
ارتفاع سطح دانش، اطلاعات علمی و عمومی یکی دیگر از مزیت های پرگاس دریچه است، به طوری که روزانه اطلاعات زیادی توسط کاربران فعال به اشتراک گذاشته می شود و نظر شما را به تماشا و یا خواندن آن محتوا جلب می کند.
از دیگر اهداف شبکه اجتماعی دانش آموزی پرگاس دریچه انتقال حس خوب با اشتراک گذاری یک نوشته، عکس یا ویدئو است که می توانید استعدادها و توانایی های فردی و گروهی خود را بیان کنید.

جوایز ماراتن ماهانه پرگاس دریچه

🏆 هر ماه به نفر اول ماراتن جایزه اهدا می گردد.

حسنا واحدالعین
هفتم متوسطه
4 ماه پیش

عکاسی خودم ...

0
محسن وحیدی
دوازدهم متوسطه
10 ماه پیش

یک سوال :
دقیقا این ...

3
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

معما ...

3
سیده محدثه حسینی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

معما ...

3
عسل پوراسحاقی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

من کتابی که خودم خیلیییی ...

2
عسل پوراسحاقی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

نظر شما چیه؟ 🤔
نظرتون ...

3
عسل پوراسحاقی
هشتم متوسطه
11 ماه پیش

به نظرتون چجوری بهترین تعطیلات ...

3
محسن وحیدی
دوازدهم متوسطه
11 ماه پیش

سلام دوستان
اینجا کسی ...

0
سارا وطن خواه
هفتم متوسطه
1 سال پیش

نابغه جواب رو پیداکن😺 ...

1
سارا وطن خواه
هفتم متوسطه
1 سال پیش

نابغه جواب رو پیداکن😺 ...

1
سارا وطن خواه
هفتم متوسطه
1 سال پیش

نابغه جواب رو پیداکن😺 ...

1
سارا وطن خواه
هفتم متوسطه
1 سال پیش

نابغه جواب رو پیداکن😺 ...

1
سارا وطن خواه
هفتم متوسطه
1 سال پیش

نابغه جواب رو پیداکن😺 ...

1
سارا وطن خواه
هفتم متوسطه
1 سال پیش

نابغه جواب رو پیداکن😺 ...

1
سارا وطن خواه
هفتم متوسطه
1 سال پیش

باهوشا لایک کنند ...

1
سارا وطن خواه
هفتم متوسطه
1 سال پیش

باهوشا لایک کنند ...

1
سارا وطن خواه
هفتم متوسطه
1 سال پیش

نام بهترین معلمت در سال ...

1
سارا وطن خواه
هفتم متوسطه
1 سال پیش

نام بهترین معلمت در سال ...

1
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

😍💜
...

4
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

😍💜
...

5
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

😍💜
...

5
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

😍💜
...

4
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

😍💜
...

4
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

😍💜
...

5
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

😍💜
...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

😍💜
...

4
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

انگیزشی ...

3
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

انگیزشی ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

انگیزشی ...

2
كوثر لائی قلعه نوئی
هفتم متوسطه
1 سال پیش

نورگوشیتوزیادکن! ...

3