سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 447


راهنما
دعوت دوستان

سوال 447 | ۲۸ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مثلث
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


چند مثلث دلخواه به محیط 23 می توان ساخت که اضلاع آن اعداد طبیعی متمایز باشد؟
 

پاسخ

  

8

                                                            
6 تا مثلث حذف می شود (چون متساوی الساقین اند).                            

برنده مسابقهزهرا خورشاهی

زهرا خورشاهی

نفر 1 با 0:1:3
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه