سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 463


راهنما
دعوت دوستان

سوال 463 | ۱۳ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
3 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:1:11

میانگین زمان پاسخ دهی


چند جمع دوتایی با عددهای طبیعی می‌توان نوشت که حاصل آن 30 بشود؟

پاسخ

  

29

مسئله ساده‌تر: چند جمع دوتایی با اعداد طبیعی می‌توان نوشت که حاصل آن‌ها 10 بشود؟

بنابراین19 جمع دوتایی با اعداد طبیعی می توان نوشت که حاصل آن ها 20 شود، و 29 جمع دوتایی با اعداد طبیعی می‌توان نوشت که حاصل آن‌ها 30 شود. (دقت کنید که 1+29و29+1 دوتا جمع محسوب می شوند و از طرفی فقط 15+15 است که جابجایی آن تکراری است.)

برنده مسابقهسارا امیری

سارا امیری

نفر 1 با 0:0:36
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 2 با 0:0:45
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 3 با 0:1:0
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:1:0
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغزل ابراهیمی

غزل ابراهیمی

نفر 5 با 0:1:33
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 6 با 0:1:54
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه