سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 41


راهنما
دعوت دوستان

سوال 41 | ۲۸ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

15

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر n عددی طبیعی باشد، حداکثر چند مقدار صحیح از نسبت  به دست می آید؟ 
 

پاسخ

  

3

     باید مقسوم علیه 100 باشد؛ یعنی اعداد 1، 2، 5، 10، 20، 25 و 50 . ولی برای این که  عدد فرد است فقط اعداد 1، 5 و 25 قابل قبول اند، پس 3 مقدار برای n به دست می آید.

ارسال دیدگاه