سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 492


راهنما
دعوت دوستان

سوال 492 | ۱۱ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای حقیقی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

24

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


قرینه‌ی معکوسعبارت است از:                                        
 

پاسخ

  

5/13

 

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 2 با 0:0:38
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهریحانه شاد

ریحانه شاد

نفر 3 با 0:0:50
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 4 با 0:0:52
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
1 سال پیش
5 0

من منفی نداشتم

تیم پشتیبانی پرگاس

خط تیره رو بزنید میشه منفی

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
1 سال پیش
5 0

چرا معکوس می کنیم؟

تیم پشتیبانی پرگاس

چون صورت سوال ازمون خواسته که معکوس قرینه رو بدست بیاریم.

محدثه حاتمی نیا  محدثه حاتمی نیا
پاسخ
1 سال پیش
3 0

وای من فقط جواب رو بدست آوردم😐چه بی دقتی ای!😢

ارسال دیدگاه