سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 85


راهنما
دعوت دوستان

سوال 85 | ۳۱ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع پلکانی و قدرمطلقی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


سطح بین منحنی و خطوط و برابر است با:
 

پاسخ

  

16

ریشه های قدرمطلق 3 و است، بنابراین:

 
 
 
 
 
 
 
 

برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 1 با 0:0:38
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه