سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 522


راهنما
دعوت دوستان

سوال 522 | ۱۰ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

12

تعداد نادرست

0:0:59

میانگین زمان پاسخ دهی


  میانگین سه عدد اول 6 است، اگر تفاضل دو عدد بزرگتر 6 باشد، حاصل ضرب این سه عدد کدام گزینه است؟

پاسخ

  

110

مجموع سه عدد اول
                                               عدد بزرگتر
                                                                                                   عدد کوچکتر
= حاصل ضرب سه عدد

برنده مسابقهایلیا رضوی

ایلیا رضوی

نفر 1 با 0:0:54
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 2 با 0:1:7
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهزهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

نفر 3 با 0:1:16
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 4 با 0:1:45
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه