سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 520


راهنما
دعوت دوستان

سوال 520 | ۰۸ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی عددی، مجموع چهار جمله‌ی اول 15 و مجموع پنج جمله‌ی بعدی آن 30 می‌باشد. جمله‌ی یازدهم این دنباله کدام است؟   
 

پاسخ

  

8

مجموع 4 جمله‌ی اول و 5 جمله‌ی بعدی را بنویسیم:


پس داریم:                                                                        
از حل این دستگاه  و در نتیجه  بنابراین:
       

برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 1 با 0:0:43
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 5 با 0:1:43
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه