سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 51


راهنما
دعوت دوستان

سوال 51 | ۰۷ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
چند ضلعی ها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، اندازه ی زاویه ی x چند درجه است؟ 

 

پاسخ

  

60

                           

برنده مسابقهکامیار صیادی

کامیار صیادی

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهاحمد ارش

احمد ارش

نفر 2 با 0:0:54
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه