سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 542


راهنما
دعوت دوستان

سوال 542 | ۳۰ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
1,800 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر بخواهیم در یک کلاس حتما 3 نفر متولد یک ماه باشند، کمترین تعداد دانش آموزی که باید در این کلاس باشند را بدست آورید.

پاسخ

  

25

طبق اصل لانه کبوتری اگر 25 دانش آموز در یک کلاس داشته باشیم با توجه به اینکه 12 ماه داریم پس حتما یک ماه وجود دارد که در آن حداقل 3 نفر متولد شده اند

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:20
116 بار نفر اول
340 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 2 با 0:0:21
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 4 با 0:1:21
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 5 با 0:1:33
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه