سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 54


راهنما
دعوت دوستان

سوال 54 | ۱۰ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، حاصل تفریق عبارت  از عبارت  کدام یک از اعداد زیر است؟
 

پاسخ

  

-22

                                                                        

ارسال دیدگاه