سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 102


راهنما
دعوت دوستان

سوال 102 | ۱۷ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:18

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع خطی از نقاط و می گذرد. مقدار کدام است؟  (تمرین کتاب درسی)
 

پاسخ

  

0

ضابطه هر تابع خطی به صورت است، بنابراین داریم:
 

برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 1 با 0:0:13
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 2 با 0:0:16
4 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 3 با 0:0:20
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 4 با 0:0:21
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 5 با 0:0:29
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 6 با 0:0:32
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهاحمد ارش

احمد ارش

نفر 7 با 0:0:42
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه