سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 102 | ۱۷ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:18

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع خطی از نقاط و می گذرد. مقدار کدام است؟  (تمرین کتاب درسی)
 

پاسخ

  

0

ضابطه هر تابع خطی به صورت است، بنابراین داریم:
 

برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر اول (با 0:0:13)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر دوم (با 0:0:16)
3 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:16
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر سوم (با 0:0:20)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر چهارم (با 0:0:21)
3 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر پنجم (با 0:0:29)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6

ارسال دیدگاه