سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 592


راهنما
دعوت دوستان

سوال 592 | ۱۸ شهریور ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای صحیح
جایزه
1,700 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


سه عدد صحیح مثبت داریم که جمع آنها برابر با 28 است. بیشترین مقدار حاصل ضرب این سه عدد چند است؟ 

پاسخ

  

810

حاصل ضرب زمانی بیشترین مقدار می‌شود که سه عدد به هم نزدیک‌تر باشد:                                    
چون اعداد صحیح مثبت هستند، پس این اعداد 9، 9 و 10 می‌باشند.


برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 1 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:22
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:22
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:48
117 بار نفر اول
341 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:57
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 6 با 0:1:8
21 بار نفر اول
166 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 7 با 0:1:44
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه