سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 606


راهنما
دعوت دوستان

سوال 606 | ۰۱ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


چه تعداد از اعداد زیر اول می‌باشند؟                                                                  
 

پاسخ

  

2

2 تا از اعداد (عدد 13 و عدد 47)

برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 1 با 0:0:21
3 بار نفر اول
66 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:22
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:30
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 5 با 0:0:31
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 6 با 0:0:34
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 7 با 0:0:36
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:41
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 9 با 0:0:43
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 10 با 0:1:0
6 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 11 با 0:1:0
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه