سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 613


راهنما
دعوت دوستان

سوال 613 | ۰۸ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مثلث
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

16

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


فاصله ی پای یک نردبان تا پای دیواری 6 متر و بلندی دیوار 8 متر است. طول نردبان چه قدر است؟
 

پاسخ

  

10

                                                 

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 4 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 5 با 0:0:21
13 بار نفر اول
141 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:21
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:27
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 8 با 0:0:28
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 9 با 0:0:33
6 بار نفر اول
108 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 10 با 0:0:33
4 بار نفر اول
115 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 11 با 0:0:35
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 12 با 0:0:38
15 بار نفر اول
129 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 13 با 0:0:39
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 14 با 0:0:45
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 15 با 0:0:54
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 16 با 0:1:0
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
فاطمه مدیری  فاطمه مدیری
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

عالی بود . خسته نباشید ♡

تیم پشتیبانی پرگاس

ممنون از مهربونی تون، پیروز باشی.

ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
8 ماه پیش
0 0

کمی سخت بود😅

ارسال دیدگاه