سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 110


راهنما
دعوت دوستان

سوال 110 | ۲۵ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در حل معادلۀ  به روش مربع کامل از چه عددی جذر گرفته می‌شود؟
 

پاسخ

  

17/4

 

ضریب x برابر 3 است، نصف آن  است.


 

برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 1 با 0:0:44
5 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 3 با 0:0:46
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 5 با 0:0:50
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 6 با 0:0:52
2 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 7 با 0:0:54
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 8 با 0:0:54
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه