سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 620


راهنما
دعوت دوستان

سوال 620 | ۱۵ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
1,550 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر عبارت M را تجزیه کنیم توان عدد 2 در آن کدام است؟                                  2012× 2011× ...× 1009× 1008× 1007= M          
 

پاسخ

  

1006

 

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
53 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
49 بار نفر اول
167 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
6 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:24
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:1:5
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:1:55
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
1 هفته پیش
0 0

کمی سخت😅

ارسال دیدگاه