سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 620


راهنما
دعوت دوستان

سوال 620 | ۱۵ مهر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و جذر
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر عبارت M را تجزیه کنیم توان عدد 2 در آن کدام است؟                                  2012× 2011× ...× 1009× 1008× 1007= M          
 

پاسخ

  

1006

 

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:21
60 بار نفر اول
125 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
14 بار نفر اول
151 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:24
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:1:5
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 6 با 0:1:55
86 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
ریحانه آذری  ریحانه آذری
پاسخ
1 سال پیش
0 0

کمی سخت😅

ارسال دیدگاه