سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 114


راهنما
دعوت دوستان

سوال 114 | ۲۹ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مثلث
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، مثلث ABC متساوی الساقین است  و چهارضلعی ACDE مربع است. اندازه ی زاویه ی x کدام است؟  

 

پاسخ

  

45

                                   
                                              

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 1 با 0:0:42
1 بار نفر اول
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 2 با 0:0:46
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 3 با 0:0:49
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه