سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 116


راهنما
دعوت دوستان

سوال 116 | ۳۱ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


سمانه عدد  را بر 3 تقسیم کرد. او چند صفر در خارج قسمت خواهد دید؟  

پاسخ

  

501

کار ساده‌تر این است که 4 رقم 1 را در کنار هم در نظر بگیریم تا اولین صفر در خارج قسمت ظاهر شود: با توجه به باقی‌مانده‌ی به دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت که به ازای 4 رقم یک، یک صفر در خارج قسمت خواهیم داشت. پس در مجموع 501 صفر در خارج قسمت به دست خواهد آمد: 


برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 1 با 0:0:45
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه