سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 116


راهنما
دعوت دوستان

سوال 116 | ۳۱ اردیبهشت ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چه مقدار n ، معادلۀ  دارای جواب مضاعف  است؟
 

پاسخ

  

1

راه حل اول: در یک معادلۀ درجۀ 2، اگر  باشد، معادله ریشۀ مضاعف دارد: قابل قبول نیست (چون معادله درجۀ 2 نمی‌شود)، پس  است.
می دانیم  ریشۀ معادله است:راه حل دوم:

با فرض اینکه ریشۀ معادله  است، داریم:

 

برنده مسابقهدانیال یمینی

دانیال یمینی

نفر 1 با 0:0:6
5 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 2 با 0:0:46
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 3 با 0:0:46
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 4 با 0:0:48
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 5 با 0:0:50
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه