سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 651


راهنما
دعوت دوستان

سوال 651 | ۱۶ آبان ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


چند زیرمجموعه از مجموعه‌ ی عضو{a,b} را ندارند؟        
 

پاسخ

  

4

 دو عضو و یکسان هستند. داریم:
                                               
تعداد زیرمجموعه‌هایی که عضو را ندارند.  تعداد انتخاب‌ها

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
69 بار نفر اول
238 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:23
21 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههستی مظلوم مؤخر

هستی مظلوم مؤخر

نفر 3 با 0:0:39
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:50
8 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:1:0
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
ریحانه نوبخت  ریحانه نوبخت
پاسخ
3 هفته پیش
0 0

خیلی خوب بود

ارسال دیدگاه