سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 118 | ۰۲ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حجم و مساحت
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


حجم مکعبی 27 سانتی‌متر مکعب است. مساحت جانبی این مکعب چند سانتی‌متر مربع است؟ 
 

پاسخ

  

36

ضلع مکعب 
 جانبی مکعب
 

برنده مسابقهحانیه ارش

حانیه ارش

نفر اول (با 0:0:18)
10 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر دوم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:49

ارسال دیدگاه