سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 122


راهنما
دعوت دوستان

سوال 122 | ۰۶ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


از هر ضلع مربعی، 10 % کم کردیم. مساحت آن چند درصد کاسته می‌شود؟

پاسخ

  

19

 برای ساده حل کردن این سؤال، هر ضلع مربع اصلی را، 100 واحد در نظر می‌گیریم، بنابراین داریم:


برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 1 با 0:0:50
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه