سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 704


راهنما
دعوت دوستان

سوال 704 | ۰۹ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


 اگر باشد، حاصل عبارت کدام است؟

پاسخ

  

30برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
91 بار نفر اول
278 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:21
25 بار نفر اول
175 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:21
13 بار نفر اول
137 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:28
9 بار نفر اول
76 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:1:0
1 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهحدیث احمدی

حدیث احمدی

نفر 6 با 0:1:0
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:24

ارسال دیدگاه