سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 729


راهنما
دعوت دوستان

سوال 729 | ۰۴ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


  اگرجواب معادله‌ی زیر باشد،مقدارm کدام است؟        
 

پاسخ

  

-4برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:21
26 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:25
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:0:47
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:0:57
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:1:0
10 بار نفر اول
101 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9

ارسال دیدگاه